top of page

 ISRAEL IS   UNDER ATTACK 

אודותינו

Hasbaraa.com - צוות מצומצם ומפוקס של אנשי מקצוע שהתאגדו יחד עם מומחים בהסברה ושכנוע, מיתוג ואסטרטגיה במטרה לתמוך בכוחות שנלחמים עבור המדינה בחזית ההסברה.
אנו פועלים תוך כדי התוויית אסטרטגיה, חינוך והעשרה להסברה אפקטיבית, ייעוץ ותמיכה מקצועית ויצירת סינרגיות בין החמ״לים השונים, מובילי דעת קהל וגופים ממשלתיים לריכוז מאמץ ואימפקט.

bottom of page